Biospace là một phần của SBC Scientific, tên đầy đủ là Công ty Cổ Phần Không Gian Sinh Học. Biospace chuyên về nghiên cứu học thuật và đăng...

Giới thiệu Biospace

Giới thiệu Biospace

Biospace là một phần của SBC Scientific, tên đầy đủ là Công ty Cổ Phần Không Gian Sinh Học. Biospace chuyên về nghiên cứu học thuật và đăng tải các tin tức về khoa học. Ngoài ra Biospace còn chia sẽ các mẫu chuyện thành công của khách hàng SBC Scientific.

Biospace cung cấp những kiến thức trong các lĩnh vực như: sinh học, hoá học, năng lượng, công nghệ mới, và còn có các videos với nội dung dễ hiểu.

Biospace được thành lập từ năm 2015 bởi các nhân viên của SBC Scientific và các cộng tác viên về học thuật khoa học. Mong muốn của chúng tôi là chia sẽ rộng khắp những kiến thức về khoa học đối với những người bình thường nhất, những người không cần có nền tảng khoa học vẫn có thể hiểu được nội dung của bài viết.

Công ty Cổ Phần Không Gian Sinh Học
Khu Công Nghệ Cao, Xa Lộ Hà Nội, Quận 9, Tp. HCM.
Email: [email protected]
Hotline: 0945677929

0 comment: