63660 SIGMA-ALDRICH (−)-Menthol analytical standard Synonym: (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cy...

(−)-Menthol analytical standard sigma

(−)-Menthol analytical standard sigma

63660 SIGMA-ALDRICH
(−)-Menthol
analytical standard
Synonym: (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
Foreign Trade Commodity Code: 29061100
CAS Number: 2216-51-5

63660-1G: 45$

63660-100G: 103$

63660-500G: 351$

Mô tả sản phẩm :
grade analytical standard
InChI Key NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
assay ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
form neat
optical activity [α]20/D −50±1°, c = 10% in ethanol
optical purity enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
shelf life limited shelf life, expiry date on the label
application(s) HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp ~43 °C
format neat

Các lưu ý:

Chất xử lý quan trọng cho axit, các ứng dụng gần đây bao gồm [1]; Sự chuyển đổi bất cân xứng tinh thể của malonat do tinh thể hóa [2]; Chiral auxiliary.

Cùng một sản phẩm - chất lượng giống nhau - bây giờ là thương hiệu Sigma-Aldrich

Ứng dụng
Tham khảo Chứng nhận Phân tích của sản phẩm để biết thêm thông tin về kỹ thuật dụng cụ phù hợp. Liên hệ với Dịch vụ Kỹ thuật để được hỗ trợ thêm.

0 comment: