M5524 SIGMA Murashige and Skoog Basal Salt Mixture (MS) powder, plant cell culture tested Foreign Trade Commodity Code: 38210090 M5524...

Murashige and Skoog Basal Salt Mixture sigma

Murashige and Skoog Basal Salt Mixture sigma

M5524 SIGMA
Murashige and Skoog Basal Salt Mixture (MS)
powder, plant cell culture tested
Foreign Trade Commodity Code: 38210090

M5524-1L: 17$

M5524-10L: 150$

M5524-50L: 560$


Thông tin sản phẩm:
Trạng thái: bột
suitability plant cell culture tested
Featured Industry Agriculture
Trữ ở: 2-8°C

Với các thành phần vi lượng đa lượng như miêu tả của Murashige and Skoog (1962).
Môi trường MS basal salt mixture với mã số M5524 có thể được pha chung với các loại vitamin Ms, vitamin của Gamborg và bổ sung với đường sucrose, agar, auxin(IAA) và cytokins như kinetin để tạo ra môi trường nuôi cấy mô hoàn chỉnh.

Cách pha chế:
Mỗi phần pha ta lấy 4.4 grams bột Ms cho một lít môi trường.

Ứng dụng:
Murashige and Skoog medium là môi trường nuôi cấy mô rất phổ biển. M&S Basal Medium chứa đa lượng với nồng độ nitrate cao và các chất bổ trợ khác như đường, agar, vitamins và các hormone sinh trưởng.

Môi trường biến dạng được nhận ra bằng cách:1) màu thay đổi; 2) đóng cục, hoặc không tan; 3) pH thay đổi hoặc không thúc đẩy quá trình sinh trưởng của cây.,

0 comment: