P7633 SIGMA Phospholipase C from Clostridium perfringens (C. welchii) Type I, lyophilized powder, 10-50 units/mg protein Synonym: Leci...

Phospholipase C from Clostridium perfringens (C. welchii) sigma

Phospholipase C from Clostridium perfringens (C. welchii) sigma

P7633 SIGMA
Phospholipase C from Clostridium perfringens (C. welchii)
Type I, lyophilized powder, 10-50 units/mg protein
Synonym: Lecithinase C, Lipophosphodiesterase I, PC-PLC, Phosphatidylcholine cholinephosphohydrolase

Foreign Trade Commodity Code: 35079000
CAS Number: 9001-86-9

P7633-25UN: 169$

P7633-125UN: 244$

P7633-500UN679$

Mô tả sản phẩm:
type Type I
form lyophilized powder
composition protein, 20-40%
greener alternative product characteristics Waste Prevention: Greener alternative product characteristics
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Featured Industry Diagnostic Assay Manufacturing
greener alternative category Enabling
nhiệt độ trữ. −20°C
Gene Information Clostridium perfringens str. 13 ... plc(988262)

Hoạt động Biochem / Physiol
Thuỷ phân liên kết phosphate trên phosphatidylcholine và glycerophospholipids khác cung cấp diacylglycerol; Enzym này cũng sẽ thủy phân các liên kết photphat của sphingomyelin, cardiolipin, plasmalogen cholin và phospholipid ceramide.

PLC thủy phân liên kết phosphate trên phosphatidylcholine và glycerophospholipids khác mang lại diacylglycerol. Enzym này cũng thủy phân các liên kết phosphate của sphingomyelin, cardiolipin, plasmalogen cholin và phospholipid ceramide. Phospholipase C được gây ra bởi thrombin và yếu tố kích hoạt tiểu cầu, tạo thành 1,2-diacylglycerol và acid phosphatidic.

Mô tả chung
Sigma Life Science cam kết mang lại cho bạn các Sản phẩm Thay thế Xanh hơn, tuân theo một hoặc nhiều Nguyên lý Xanh hơn. Sản phẩm này đã được tăng cường để ngăn ngừa chất thải khi sử dụng trong nghiên cứu dầu diesel sinh học.

Định nghĩa đơn vị

Một đơn vị sẽ giải phóng 1.0 μm photpho hữu cơ tan trong nước từ lòng đỏ trứng L-α-phosphatidylcholine mỗi phút ở pH 7.3 ở 37 ° C.

Ứng dụng
Phospholipase C (PLC) đã được sử dụng để nghiên cứu tín hiệu màng đệm qua trung gian adrenoceptor. Nó cũng được sử dụng để làm suy giảm phospholipid chứa inositol. Hơn nữa, nó đã được sử dụng để nghiên cứu kích hoạt gen 9E3

0 comment: