62118 SIGMA-ALDRICH (R)-(+)-Limonene analytical standard Synonym: (+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cy...

(R)-(+)-Limonene analytical standard sigma


(R)-(+)-Limonene analytical standard sigma
62118 SIGMA-ALDRICH
(R)-(+)-Limonene
analytical standard
Synonym: (+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
Foreign Trade Commodity Code: 29021900
CAS Number 5989-27-5

62118-1ML:91$

62118-5ML: 262$

62118-25ML: 1,041.28$


Thông tin sản phẩm

grade analytical standard
vapor density 4.7 (vs air)
vapor pressure <3 14.4="" br="" mmhg=""> InChI Key XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
assay ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
form neat
optical activity [α]20/D +115.5±1°, c = 10% in ethanol
shelf life limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim. 6.1 %
application(s) HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index n20/D 1.473(lit.)
n20/D 1.473
bp 176-177 °C(lit.)
density 0.842 g/mL at 20 °C(lit.)
format neat
Nhiệt độ trữ   2-8°C
Gene Information human ... CYP1A2(1544)

Lưu ý:

Sự hydro đặc thù lập thể liên kết đôi ngoại lai [1] [2]; Epoxidation tái phân huỷ của liên kết đôi endocyclic

Cùng một sản phẩm - chất lượng giống nhau - bây giờ là thương hiệu Sigma-Aldrich

Ứng dụng

Tham khảo Chứng nhận Phân tích của sản phẩm để biết thêm thông tin về kỹ thuật dụng cụ phù hợp. Liên hệ với Dịch vụ Kỹ thuật để được hỗ trợ thêm.

0 comment: