86477 SIGMA-ALDRICH (+)-Terpinen-4-ol analytical standard Synonym: (S)-p-Menth-1-en-4-ol, (S)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol CA...

(+)-Terpinen-4-ol analytical standard sigma

(+)-Terpinen-4-ol analytical standard sigma

86477 SIGMA-ALDRICH
(+)-Terpinen-4-ol
analytical standard
Synonym: (S)-p-Menth-1-en-4-ol, (S)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol
CAS Number 2438-10-0

86477-1ML: 245$

86477-5ML" 641$

Mô tả sản phẩm:
grade analytical standard
InChI Key WRYLYDPHFGVWKC-SNVBAGLBSA-N
assay ≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
form neat
optical purity enantiomeric ratio: ~2:1
shelf life limited shelf life, expiry date on the label
application(s) HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index n20/D 1.479
bp 211-213 °C(lit.)
density 0.933 g/mL at 20 °C(lit.)
format neat
storage temp. 2-8°C

Các lưu ý:

Monoterpene tinh khiết. Chất liệu chiral khởi đầu cho nhiều phản ứng hydroxylation và epoxidation
Cùng một sản phẩm - chất lượng giống nhau - bây giờ là thương hiệu Sigma-Aldrich

Ứng dụng

Tham khảo Chứng nhận Phân tích của sản phẩm để biết thêm thông tin về kỹ thuật dụng cụ phù hợp. Liên hệ với Dịch vụ Kỹ thuật để được hỗ trợ thêm.

0 comment: