HỖ TRỢ 24/7
SBC SCIENTIFIC
Hotline: 0945677929
Email: [email protected]

Sunday, May 30, 2021

Danh mục hóa chất Sigma Aldrich phát triển nhằm chống lại Covid-19

 Danh mục hóa chất Sigma Aldrich phát triển nhằm chống lại Covid-19

Đại dịch Covid-19 toàn cầu đã làm thiệt hại to lớn đối với công dân Thế giới về kinh tế, nhân mạng, tinh thần... Trước tình hình đó, nhiều hãng Dược đã bắt tay phát triển thuốc men, vaccine nhằm chống lại covid-19. Hãng Sigma Aldrich cũng không ngoại lệ, các danh mục phát triển của hãng như sauCác danh mục phát triển và nghiên cứu dành cho Covid-19

  • Phát hiện virus: Tinh sạch RNAvirut, RT-PCR, RT-qPCR, miễn dịch, 2019-nCoV Coronavirus qPCR Assay Designs và thuốc thử
  • Đặc điểm virus: Biến thể vero, Huh-7D 12 và Caco-2
  • Các sản phẩm dành cho Vaccine
  • Sản phẩm điều trị
  • Vật tư tiêu hao 
Hãng hóa chất Sigma Aldrich tiên phong trong lĩnh vực hóa chất thí nghiệm, dụng cụ và vật tư thí nghiệm. cùng với tiềm lực tài chính, nhân sự hùng hậu, do đó họ có thể dễ dàng phát triển nghiên cứu trong điều kiện thuận lợi nhất.

Thông tin liên hệ:


SBC SCIENTIFIC
Hotline 0945677929

No comments:

Post a Comment